Activaties

De watersnoodramp in 1953 is voor veel Zeeuwen een zeer donker jaar geweest en staat in de geschiedenisboeken als de grootste natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware storm met springtij zorgde er voor dat we in veel delen van Nederland te kampen hadden met zware overstromingen. De dijken warenLees verder…